smart watch นาฬิกาอัจฉริยะ

สินค้าขายดี

  • วัดการเต้นของหัวใจ
  • วัดความดันโลหิต
  • ควบคุมการถ่ายภาพ
  • นับการเดินหรือการวิ่ง
  • วัดระยะทาง
  • เตือนความจำ
  • อินเทอร์เฟซการชาร์จ: สาย USB

รีวิวจากลูกค้า

โปรโมชั่นซื้อ 2 อัน 900 บาทเท่านั้น

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *